معنی و ترجمه کلمه homing pigeon به فارسی homing pigeon یعنی چه

homing pigeon


بازگشت کبوتر( کبوترى که در مسابقه ¹¹ 8کيلومترى پرواز کبوتر به خانه بازميگردد)،کبوتر خانگى ،کبوتر جلد
ورزش : بازگشت کبوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها