معنی و ترجمه کلمه homing station به فارسی homing station یعنی چه

homing station


ايستگاه ردياب دستگاههاى هدايت مسير هواپيما،رادار ردياب
علوم نظامى : رادارهاى کنترل هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها