معنی و ترجمه کلمه hominy grits به فارسی hominy grits یعنی چه

hominy grits


ذرت پوست کنده با دانه هاى متحد الشکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها