معنی و ترجمه کلمه homo economicus به فارسی homo economicus یعنی چه

homo economicus


روانشناسى : انسان اقتصادى
بازرگانى : انسان اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها