معنی و ترجمه کلمه homoatomic molecule به فارسی homoatomic molecule یعنی چه

homoatomic molecule


شيمى : مولکول جور اتم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها