معنی و ترجمه کلمه homocentric به فارسی homocentric یعنی چه

homocentric


متحدالمرکز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها