معنی و ترجمه کلمه homocercal به فارسی homocercal یعنی چه

homocercal


(ج.ش ).داراى دم قرينه ،متقارن الذنب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها