معنی و ترجمه کلمه homocyclic compounds به فارسی homocyclic compounds یعنی چه

homocyclic compounds


شيمى : ترکيبات جور حلقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها