معنی و ترجمه کلمه homogeneity به فارسی homogeneity یعنی چه

homogeneity


هم جنسى ،يکجورى
شيمى : همگنى
روانشناسى : همگنى
نجوم : همگنى
ورزش : همگنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها