معنی و ترجمه کلمه homogeneous area به فارسی homogeneous area یعنی چه

homogeneous area


منطقه يکدست
علوم نظامى : منطقه هموار و بدون پست و بلندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها