معنی و ترجمه کلمه homogeneous catalyst به فارسی homogeneous catalyst یعنی چه

homogeneous catalyst


شيمى : کاتاليزور همگن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها