معنی و ترجمه کلمه homogeneous earth dam به فارسی homogeneous earth dam یعنی چه

homogeneous earth dam


عمران : سد خاکى همگن
معمارى : سد خاکى همگن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها