معنی و ترجمه کلمه homogeneous production function به فارسی homogeneous production function یعنی چه

homogeneous production function


بازرگانى : تابع توليد همگن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها