معنی و ترجمه کلمه homogeneous reaction به فارسی homogeneous reaction یعنی چه

homogeneous reaction


شيمى : واکنش همگن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها