معنی و ترجمه کلمه homogeneous به فارسی homogeneous یعنی چه

homogeneous


همگن ،متجانس ،(زيست شناسى )مقاربت کننده باهم جنس خود،متوافق ،هم جنس ،يکجور،مشابه
عمران : همگن
شيمى : همگن
روانشناسى : همگن
زيست شناسى : همگن
بازرگانى : هنجار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها