معنی و ترجمه کلمه homogeny به فارسی homogeny یعنی چه

homogeny


(م.م ).همانندى درنتيجه داشتن يک اصل ،همانندى ،تشابه ،ايجاد جنسى شبيه خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها