معنی و ترجمه کلمه homogonous به فارسی homogonous یعنی چه

homogonous


(گ.ش ).داراى پرچم ومادگى متساوى الطول ،داراى اعضاء توليد مثل متشابه ،(زيست شناسى )توليد کننده اولاد شبيه به والدين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها