معنی و ترجمه کلمه homograft به فارسی homograft یعنی چه

homograft


پيوند زنى از بافت وجودى مشابه باخود،پيوند از جنس خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها