معنی و ترجمه کلمه homographs به فارسی homographs یعنی چه

homographs


واژه هاى همسان نوشت( واژه هاى متشابه)
روانشناسى : واژه هاى همسان نوشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها