معنی و ترجمه کلمه homologate به فارسی homologate یعنی چه

homologate


اعلام و تاييد کار حد نصاب سرعت هواپيما به وسيله داوران ،موافقت کردن ،تصديق کردن ،تصويب کردن
ورزش : تصويب نوع اتومبيل بوسيله داوران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها