معنی و ترجمه کلمه homologize به فارسی homologize یعنی چه

homologize


همسان شدن يا کردن ،برابر شدن با،مطابق شدن ،متشابه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها