معنی و ترجمه کلمه homologous series به فارسی homologous series یعنی چه

homologous series


شيمى : ترکيبات همرده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها