معنی و ترجمه کلمه homology به فارسی homology یعنی چه

homology


(ج.ش -.گ.ش ).همانندى وتجانس ساختمان اعضاى مختلف جانور ياگياه در اثر منشعب شدن از يک ريشه يا مبدا متجانس ،همسانى ،برابرى
روانشناسى : همانندى ساختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها