معنی و ترجمه کلمه homolysis به فارسی homolysis یعنی چه

homolysis


(ش ).تجزيه شيميايى
شيمى : گسسته شدن جور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها