معنی و ترجمه کلمه homolytic cleavage به فارسی homolytic cleavage یعنی چه

homolytic cleavage


گسسته شدن جور
شيمى : کافت جور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها