معنی و ترجمه کلمه homonym به فارسی homonym یعنی چه

homonym


متشابه ،کلمه اى که تلفظ ان با کلمه ديگر يکسان ولى معنى ان دگرگون باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها