معنی و ترجمه کلمه homophone به فارسی homophone یعنی چه

homophone


(درکلمات )متشابه الصوت ،داراى تشابه صوتى ،همصدا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها