معنی و ترجمه کلمه homophyly به فارسی homophyly یعنی چه

homophyly


شباهت خانوادگى ،شباهت فاميلى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها