معنی و ترجمه کلمه homophyly به فارسی homophyly یعنی چه

homophyly


شباهت خانوادگى ،شباهت فاميلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها