معنی و ترجمه کلمه homopolar bond به فارسی homopolar bond یعنی چه

homopolar bond


شيمى : پيوند جور قطبى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها