معنی و ترجمه کلمه homosporous به فارسی homosporous یعنی چه

homosporous


جورهاگ ،(گ.ش ).داراى يکنوع هاگ غير جنسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها