معنی و ترجمه کلمه homozygotic twins به فارسی homozygotic twins یعنی چه

homozygotic twins


روانشناسى : دوقلوهاى يک تخمکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها