معنی و ترجمه کلمه honeyed به فارسی honeyed یعنی چه

honeyed


عسلى ،شيرين ،مطبوع ،لطيف ،نازنين ،انگبين زده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها