معنی و ترجمه کلمه honing machine به فارسی honing machine یعنی چه

honing machine


علوم مهندسى : دستگاه سنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها