معنی و ترجمه کلمه honk به فارسی honk یعنی چه

honk


(امر ).صداى خوک ياگراز،صداى غاز وحشى يا بوق ماشين وامثال ان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها