معنی و ترجمه کلمه honorable discharge به فارسی honorable discharge یعنی چه

honorable discharge


ترخيص محترمانه
علوم نظامى : ترخيص با سابقه خدمت مجدانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها