معنی و ترجمه کلمه honorable service به فارسی honorable service یعنی چه

honorable service


خدمت با افتخار
علوم نظامى : خدمت افتخار اميز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها