معنی و ترجمه کلمه honour به فارسی honour یعنی چه

honour


ايفاى تعهد کردن ،احترام کردن به ،عزت دادن به ،برات ،يا حواله اى را قبول کردن
بازرگانى : ايفاى تعهد کردن ،انجام تعهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها