معنی و ترجمه کلمه hook-check به فارسی hook-check یعنی چه

hook-check


ورزش : سد کردن راه چوب حريف از عقب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها