معنی و ترجمه کلمه hop step به فارسی hop step یعنی چه

hop step


ورزش : طرز گام برداشتن در پرتاب نيزه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها