معنی و ترجمه کلمه hopper به فارسی hopper یعنی چه

hopper


خزينه ،هرگونه حشره جهنده ،لى لى کننده ،جهنده ،قيف
علوم مهندسى : محفظه خوراک دستگاه
شيمى : قيف ناودانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها