معنی و ترجمه کلمه hopple به فارسی hopple یعنی چه

hopple


ورزش : وسيله اى به پاى اسب براى وادار کردن او به گامهاى معين در ارابه رانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها