معنی و ترجمه کلمه horary به فارسی horary یعنی چه

horary


ساعتى ،ساعت بساعت ،هر ساعت يکبار،بى دوام ،زودگذر،مربوط به ساعات دعاياکتاب دعا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها