معنی و ترجمه کلمه horizon system of coordinates به فارسی horizon system of coordinates یعنی چه

horizon system of coordinates


علوم دريايى : دستگاه مختصات افقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها