معنی و ترجمه کلمه horizontal boring به فارسی horizontal boring یعنی چه

horizontal boring


علوم مهندسى : سوراخکارى افقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها