معنی و ترجمه کلمه horizontal combination به فارسی horizontal combination یعنی چه

horizontal combination


بازرگانى : ترکيب افقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها