معنی و ترجمه کلمه horizontal curve به فارسی horizontal curve یعنی چه

horizontal curve


پيچ سطحى ،پيچ( منحنى در سطح)
معمارى : پيچ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها