معنی و ترجمه کلمه horizontal event numbering به فارسی horizontal event numbering یعنی چه

horizontal event numbering


عمران : شماره گذارى افقى وقايع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها