معنی و ترجمه کلمه horizontal integration به فارسی horizontal integration یعنی چه

horizontal integration


ادغام افقى
بازرگانى : انضمام افقى ،تمرکز افقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها