معنی و ترجمه کلمه horizontal loading به فارسی horizontal loading یعنی چه

horizontal loading


پر کردن مهمات به طور افقى
علوم نظامى : کولاس افقى ،بارگيرى افقى کشتيها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها