معنی و ترجمه کلمه horizontal plane به فارسی horizontal plane یعنی چه

horizontal plane


صفحه افقى
ورزش : صفحه عرضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها